IZSOLES

is_single_pixel_gif.gif (43 bytes)

 

 

 


 

 
Pieteikuma veidlapa fiziskai personai  |  Pieteikuma veidlapa juridiskai personai 
 
Fiziskas personas pirmpirkuma pieteikums  |   Iesniegums atmaksai

Piedāvājums (veidlapa)


 

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar šupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Artilērijas iela 66-8

23,70

EUR 19600,00

EUR 300,00

EUR 1960,00

EUR 350,00

12.02.2018. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Artilērijas ielā 66-8, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Balvu iela 3-2A

18,20

EUR 10800,00

EUR 300,00

EUR 1080,00

EUR 350,00

12.02.2018. plkst.13:20

Pieteikšanās uz objektu Balvu ielā 3-2A, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Bērzpils iela 73-25

15,40

EUR 7020,00

EUR 300,00

EUR 702,00

EUR 100,00

12.02.2018. plkst.13:40

Pieteikšanās uz objektu Bērzpils ielā 73-25, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Čiekurkalna 5.šķērslīnija 1-8

25,00

EUR 8800,00

EUR 300,00

EUR 880,00

EUR 140,00

12.02.2018. plkst.14:00

Pieteikšanās uz objektu Čiekurkalna 5.šķērslīnija 1-8, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Akmeņu iela 22-14

21,40

EUR 15500,00

EUR 300,00

EUR 1550,00

EUR 350,00

13.02.2018. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Akmeņu ielā 22-14, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Akmeņu iela 22-16

20,70

EUR 15500,00

EUR 300,00

EUR 1550,00

EUR 350,00

13.02.2018. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Akmeņu ielā 22-16, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Daugavpils iela 76-31

28,00

EUR 14300,00

EUR 300,00

EUR 1430,00

EUR 350,00

13.02.2018. plkst.11:00

Pieteikšanās uz objektu Daugavpils ielā 76-31, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Kristapa iela 10-25

18,50

EUR 19500,00

EUR 300,00

EUR 1950,00

EUR 350,00

13.02.2018. plkst.11:30

Pieteikšanās uz objektu Kristapa ielā 10-25, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Sarkandaugavas iela 21-10

22,20

EUR 8800,00

EUR 300,00

EUR 880,00

EUR 140,00

13.02.2018. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Sarkandaugavas ielā 21-10, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Sīmaņa iela 3A-20

21,00

EUR 15000,00

EUR 300,00

EUR 1500,00

EUR 350,00

13.02.2018. plkst.13:30

Pieteikšanās uz objektu Sīmaņa ielā 3A-20, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Gardenes iela 4-33

20,50

EUR 6230,00

EUR 300,00

EUR 623,00

EUR 100,00

13.02.2018. plkst.14:00

Pieteikšanās uz objektu Gardenes ielā 4-33, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles dalībniekiem savus rakstiskos piedāvājumus, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot objekta adresi) jāiesniedz Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, līdz norādītajai objekta izsoles dienai un stundai.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt šīs lapas augšdaļā esošajā saitē, vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

 

Izsole

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina

neizīrētus dzīvokļus:

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Augusta Dombrovska iela 7-5

24,20

EUR 5500,00

EUR 300,00

EUR 550,00

EUR 100,00

14.02.2018. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Augusta Dombrovska ielā 7-5, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Augusta Dombrovska iela 11-55

13,20

EUR 6500,00

EUR 300,00

EUR 650,00

EUR 100,00

14.02.2018. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Augusta Dombrovska ielā 11-55, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Bērzpils iela 73-29

15,80

EUR 7300,00

EUR 300,00

EUR 730,00

EUR 100,00

14.02.2018. plkst.11:00

Pieteikšanās uz objektu Bērzpils ielā 73-29, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Daugavgrīvas šoseja 1B-4A

28,60

EUR 9000,00

EUR 300,00

EUR 900,00

EUR 140,00

14.02.2018. plkst.11:30

Pieteikšanās uz objektu Daugavgrīvasšosejā 1B-4A, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Emmas iela 14-66

11,40

EUR 6800,00

EUR 300,00

EUR 680,00

EUR 100,00

14.02.2018. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Emmas ielā 14-66, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Emmas iela 14-68

13,40

EUR 6800,00

EUR 300,00

EUR 680,00

EUR 100,00

14.02.2018. plkst.13:30

Pieteikšanās uz objektu Emmas ielā 14-68, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ieroču iela 6-21

17,10

EUR 6800,00

EUR 300,00

EUR 680,00

EUR 100,00

14.02.2018. plkst.14:00

Pieteikšanās uz objektu Ieroču ielā 6-21, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Jersikas iela 25-5A

28,10

EUR 9000,00

EUR 300,00

EUR 900,00

EUR 140,00

15.02.2018. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Jersikas ielā 25-5A, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Lokomotīves iela 30-9

31,40

EUR 27000,00

EUR 500,00

EUR 2700,00

EUR 350,00

15.02.2018. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Lokomotīves ielā 30-9, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ludviķa iela 7-19

60,50

EUR 19000,00

EUR 500,00

EUR 1900,00

EUR 350,00

15.02.2018. plkst.11:00

Pieteikšanās uz objektu Ludviķa ielā 7-19, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Maskavas iela 22-1

44,60

EUR 29000,00

EUR 500,00

EUR 2900,00

EUR 350,00

15.02.2018. plkst.11:30

Pieteikšanās uz objektu Maskavas ielā 22-1, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Priežu iela 14A-55

26,40

EUR 16500,00

EUR 300,00

EUR 1650,00

EUR 350,00

15.02.2018. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Priežu ielā 14A-55, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Rītupes iela 16-3

17,00

EUR 5300,00

EUR 300,00

EUR 530,00

EUR 100,00

15.02.2018. plkst.13:30

Pieteikšanās uz objektu Rītupes ielā 16-3, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Rītupes iela 16-19

23,20

EUR 7800,00

EUR 300,00

EUR 780,00

EUR 140,00

15.02.2018. plkst.14:00

Pieteikšanās uz objektu Rītupes ielā 16-19, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Dāliju iela 8A-3

25,60

EUR 16500,00

EUR 300,00

EUR 1650,00

EUR 350,00

19.02.2018. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Dāliju ielā 8A-3, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Talsu iela 5A-8

33,40

EUR 26500,00

EUR 500,00

EUR 2650,00

EUR 350,00

19.02.2018. plkst.13:20

Pieteikšanās uz objektu Talsu ielā 5A-8, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Kristapa iela 10-31

11,50

EUR 13000,00

EUR 300,00

EUR 1300,00

EUR 350,00

19.02.2018. plkst.13:40

Pieteikšanās uz objektu Kristapa ielā 10-31, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Kuldīgas iela 8-12

20,30

EUR 15000,00

EUR 300,00

EUR 1500,00

EUR 350,00

19.02.2018. plkst.14:00

Pieteikšanās uz objektu Kuldīgas ielā 8-12, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Bruņinieku iela 147-7

59,30

EUR 35000,00

EUR 500,00

EUR 3500,00

EUR 350,00

20.02.2018. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Bruņinieku ielā 147-7, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Brūžu iela 1A-3

40,60

EUR 9000,00

EUR 300,00

EUR 900,00

EUR 140,00

20.02.2018. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Brūžu ielā 1A-3, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Dzērbenes iela 1-8

48,60

EUR 23000,00

EUR 500,00

EUR 2300,00

EUR 350,00

20.02.2018. plkst.11:00

Pieteikšanās uz objektu Dzērbenes ielā 1-8, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Dzirnavu iela 171-2

29,00

EUR 14000,00

EUR 300,00

EUR 1400,00

EUR 350,00

20.02.2018. plkst.11:30

Pieteikšanās uz objektu Dzirnavu ielā 171-2, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Hāpsalas iela 21-15

26,20

EUR 9000,00

EUR 300,00

EUR 900,00

EUR 140,00

20.02.2018. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Hāpsalas ielā 21-15, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Katoļu iela 2-7

26,30

EUR 12700,00

EUR 300,00

EUR 1270,00

EUR 350,00

20.02.2018. plkst.13:30

Pieteikšanās uz objektu Katoļu ielā 2-7, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ormaņu iela 3-12

Ormaņu iela 3-13

21,10

27,70

EUR 35000,00

EUR 500,00

EUR 3500,00

EUR 350,00

20.02.2018. plkst.14:00

Pieteikšanās uz objektu Ormaņu ielā 3-12, Rīgā, Ormaņu ielā 3-13, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Stirnu iela 22-11

37,40

EUR 19500,00

EUR 300,00

EUR 1950,00

EUR 350,00

21.02.2018. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Stirnu ielā 22-11, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Stirnu iela 22-74

38,30

EUR 19500,00

EUR 300,00

EUR 1950,00

EUR 350,00

21.02.2018. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Stirnu ielā 22-74, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Stirnu iela 22-107

38,20

EUR 19500,00

EUR 300,00

EUR 1950,00

EUR 350,00

21.02.2018. plkst.11:00

Pieteikšanās uz objektu Stirnu ielā 22-107, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Viļānu iela 1-8

26,30

EUR 9000,00

EUR 300,00

EUR 900,00

EUR 140,00

21.02.2018. plkst.11:30

Pieteikšanās uz objektu Viļānu ielā 1-8, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Zvīņu ielā 1-13

43,60

EUR 10500,00

EUR 300,00

EUR 1050,00

EUR 350,00

21.02.2018. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Zvīņu ielā 1-13, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Stabu iela 83/85-21

22,20

EUR 22000,00

EUR 500,00

EUR 2200,00

EUR 350,00

21.02.2018. plkst.13:30

Pieteikšanās uz objektu Stabu ielā 83/85-21, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt šīs lapas augšdaļā esošajā saitē, vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

 

Izsole

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejšu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Daugavpils iela 76-5

27,80

EUR 13950,00

EUR 300,00

EUR 1395,00

EUR 350,00

22.02.2018. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Daugavpils ielā 76-5, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Daugavpils iela 76-48

25,50

EUR

13950,00

EUR

300,00

EUR

1395,00

EUR

350,00

22.02.2018. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Daugavpils ielā 76-48, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ludzas iela 51-11

29,90

EUR 11340,00

EUR 300,00

EUR 1134,00

EUR 350,00

22.02.2018. plkst.11:00

Pieteikšanās uz objektu Ludzas ielā 51-11, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Maskavas iela 79-1

36,30

EUR 17550,00

EUR 300,00

EUR 1755,00

EUR 350,00

22.02.2018. plkst.11:30

Pieteikšanās uz objektu Maskavas ielā 79-1, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Priežu iela 4-12

21,90

EUR 9180,00

EUR 300,00

EUR 918,00

EUR 140,00

22.02.2018. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Priežu ielā 4-12, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Dīķa iela 24A-7

34,70

EUR 3400,00

EUR 300,00

EUR 340,00

EUR 80,00

22.02.2018. plkst.13:30

Pieteikšanās uz objektu Dīķa ielā 24A-7, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Hospitāļu iela 3A-35

24,80

EUR 21150,00

EUR 500,00

EUR 2115,00

EUR 350,00

22.02.2018. plkst.14:00

Pieteikšanās uz objektu Hospitāļu ielā 3A-35, Rīgā, noteikta līdz 07.02.2018. plkst.l5:00.

 

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles dalībniekiem savus rakstiskos piedāvājumus, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot objekta adresi) jāiesniedz Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, līdz norādītajai objekta izsoles dienai un stundai.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt šīs lapas augšdaļā esošajā saitē, vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

 

 

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Augļu iela 1A-1

Augļu iela 1A-1A

Augļu iela 1A-2

Augļu iela 1A-4

Augļu iela 1A-5

Augļu iela 1A-6

Augļu iela 1A-7

Augļu iela 1A-8

22,90

22,90

23,60

23,60

23,50

23,50

23,20

23,00

EUR 42120,00

EUR 500,00

EUR 4212,00

EUR 350,00

26.02.2018. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Augļu ielā 1A-1, Rīgā, Augļu ielā 1A-1A, Rīgā, Augļu ielā 1A-2, Rīgā, Augļu ielā 1A-4, Rīgā, Augļu ielā 1A-5, Rīgā, Augļu ielā 1A-6, Rīgā, Augļu ielā 1A-7, Rīgā, Augļu ielā 1A-8, Rīgā, noteikta līdz 15.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ernestīnes ielā 13-4

23,50

EUR 9630,00

EUR 300,00

EUR 963,00

EUR 140,00

26.02.2018. plkst.13:20

Pieteikšanās uz objektu Ernestīnes ielā 13-4, Rīgā, noteikta līdz 15.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ezera iela 21-31

15,00

EUR 10800,00

EUR 300,00

EUR 1080,00

EUR 350,00

26.02.2018. plkst.13:40

Pieteikšanās uz objektu Ezera ielā 21-31, Rīgā, noteikta līdz 15.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Maskavas iela 137-2A

38,70

EUR 14310,00

EUR 300,00

EUR 1431,00

EUR 350,00

26.02.2018. plkst.14:00

Pieteikšanās uz objektu Maskavas ielā 137-2A, Rīgā, noteikta līdz 15.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ormaņu iela 6A-4

34,10

EUR 25520,00

EUR 500,00

EUR 2552,00

EUR 350,00

27.02.2018. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Ormaņu ielā 6A-4, Rīgā, noteikta līdz 15.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Skodas iela 15-17

20,50

EUR 7650,00

EUR 300,00

EUR 765,00

EUR 140,00

27.02.2018. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Skodas ielā 15-17, Rīgā, noteikta līdz 15.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Daugavpils iela 49-25

26,00

EUR 13500,00

EUR 300,00

EUR 1350,00

EUR 350,00

27.02.2018. plkst.11:00

Pieteikšanās uz objektu Daugavpils ielā 49-25, Rīgā, noteikta līdz 15.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Daugavpils iela 49-56

19,80

EUR 16000,00

EUR 300,00

EUR 1600,00

EUR 350,00

27.02.2018. plkst.11:30

Pieteikšanās uz objektu Daugavpils ielā 49-56, Rīgā, noteikta līdz 15.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Daugavpils iela 49-115

27,30

EUR 17500,00

EUR 300,00

EUR 1750,00

EUR 350,00

27.02.2018. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Daugavpils ielā 49-115, Rīgā, noteikta līdz 15.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Dārza iela 1-2

33,40

EUR 13700,00

EUR 300,00

EUR 1370,00

EUR 350,00

27.02.2018. plkst.13:30

Pieteikšanās uz objektu Dārza ielā 1-2, Rīgā, noteikta līdz 15.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Emmas iela 14-72

12,20

EUR 4500,00

EUR 300,00

EUR 450,00

EUR 80,00

27.02.2018. plkst.14:00

Pieteikšanās uz objektu Emmas ielā 14-72, Rīgā, noteikta līdz 15.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Kalupes iela 11-11

25,20

EUR 13500,00

EUR 300,00

EUR 1350,00

EUR 350,00

28.02.2018. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Kalupes ielā 11-11, Rīgā, noteikta līdz 15.02.2018. plkst.l5:00.

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Maskavas iela 173-3

27,20

EUR 7000,00

EUR 300,00

EUR 700,00

EUR 100,00

28.02.2018. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Maskavas ielā 173-3, Rīgā, noteikta līdz 15.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ropažu iela 93-3

27,90

EUR 10500,00

EUR 300,00

EUR 1050,00

EUR 350,00

28.02.2018. plkst.11:00

Pieteikšanās uz objektu Ropažu ielā 93-3, Rīgā, noteikta līdz 15.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Hāpsalas iela 21-14

17,20

EUR 5500,00

EUR 300,00

EUR 550,00

EUR 100,00

28.02.2018. plkst.11:30

Pieteikšanās uz objektu Hāpsalas ielā 21-14, Rīgā, noteikta līdz 15.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Hospitāļu iela 33A-32A

29,70

EUR 22400,00

EUR 300,00

EUR 2240,00

EUR 350,00

28.02.2018. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Hospitāļu ielā 33A-32A, Rīgā, noteikta līdz 15.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Suntažu iela 4-4

27,20

EUR 19250,00

EUR 300,00

EUR 1925,00

EUR 350,00

28.02.2018. plkst.13:30

Pieteikšanās uz objektu Suntažu ielā 4-4, Rīgā, noteikta līdz 15.02.2018. plkst.l5:00.

 

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles dalībniekiem savus rakstiskos piedāvājumus, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot objekta adresi) jāiesniedz Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, līdz norādītajai objekta izsoles dienai un stundai.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt šīs lapas augšdaļā esošajā saitē, vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

 

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina

neizīrētus dzīvokļus:

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ezera iela 5A-8

29,00

EUR 9000,00

EUR 300,00

EUR 900,00

EUR 140,00

28.02.2018. plkst.14:00

Pieteikšanās uz objektu Ezera ielā 5A-8, Rīgā, noteikta līdz 15.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Gaigalas iela 13-24

27,20

EUR 6800,00

EUR 300,00

EUR 680,00

EUR 100,00

28.02.2018. plkst.14:30

Pieteikšanās uz objektu Gaigalas ielā 13-24, Rīgā, noteikta līdz 15.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Hāpsalas iela 5-63

15,60

EUR 6500,00

EUR 300,00

EUR 650,00

EUR 100,00

01.03.2018. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Hāpsalas ielā 5-63, Rīgā, noteikta līdz 15.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Jaunciema gatve 159-12

27,60

EUR 6800,00

EUR 300,00

EUR 680,00

EUR 100,00

01.03.2018. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Jaunciema gatvē 159-12, Rīgā, noteikta līdz 15.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Pirts iela 9-8

50,20

EUR 29000,00

EUR 500,00

EUR 2900,00

EUR 350,00

01.03.2018. plkst.11:00

Pieteikšanās uz objektu Pirts ielā 9-8, Rīgā, noteikta līdz 15.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Slimnīcas iela 1-9

45,10

EUR 30000,00

EUR 500,00

EUR 3000,00

EUR 350,00

01.03.2018. plkst.11:30

Pieteikšanās uz objektu Slimnīcas ielā 1-9, Rīgā, noteikta līdz 15.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Slimnīcas iela 1-10

35,40

EUR 18500,00

EUR 300,00

EUR 1850,00

EUR 350,00

01.03.2018. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Slimnīcas ielā 1-10, Rīgā, noteikta līdz 15.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Strazdu iela 2-8

35,60

EUR 12500,00

EUR 300,00

EUR 1250,00

EUR 350,00

01.03.2018. plkst.13:30

Pieteikšanās uz objektu Strazdu ielā 2-8, Rīgā, noteikta līdz 15.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Talsu iela 5A-7

36,80

EUR 28000,00

EUR 500,00

EUR 2800,00

EUR 350,00

01.03.2018. plkst.14:00

Pieteikšanās uz objektu Talsu ielā 5A-7, Rīgā, noteikta līdz 15.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Gaileņu iela 2-1

31,10

EUR 4500,00

EUR 300,00

EUR 450,00

EUR 80,00

05.03.2018. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Gaileņu ielā 2-1, Rīgā, noteikta līdz 15.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Cēsu iela 13B-30

24,00

EUR 9000,00

EUR 300,00

EUR 900,00

EUR 140,00

05.03.2018. plkst.13:20

Pieteikšanās uz objektu Cēsu ielā 13B-30, Rīgā, noteikta līdz 15.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Stirnu iela 22-8

36,50

EUR 14000,00

EUR 300,00

EUR 1400,00

EUR 350,00

05.03.2018. plkst.13:40

Pieteikšanās uz objektu Stirnu ielā 22-8, Rīgā, noteikta līdz 15.02.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Matīsa iela 52A-13

23,30

EUR 13000,00

EUR 300,00

EUR 1300,00

EUR 350,00

05.03.2018. plkst.14:00

Pieteikšanās uz objektu Matīsa ielā 52A-13, Rīgā, noteikta līdz 15.02.2018. plkst.l5:00.

 

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt šīs lapas augšdaļā esošajā saitē, vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

 

 

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Zaļenieku iela 20A-6

22,30

EUR 2300,00

EUR 200,00

EUR 230,00

EUR 50,00

12.03.2018. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Zaļenieku ielā 20A-6, Rīgā, noteikta līdz 07.03.2018. plkst.l5:00.

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Altonavas iela 5-4A

35,40

EUR 16100,00

EUR 300,00

EUR 1610,00

EUR 350,00

12.03.2018. plkst.13:20

Pieteikšanās uz objektu Altonavas ielā 5-4A, Rīgā, noteikta līdz 07.03.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošnājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Bērzpils iela 75-6A

10,40

EUR 7500,00

EUR 300,00

EUR 750,00

EUR 100,00

12.03.2018. plkst.13:40

Pieteikšanās uz objektu Bērzpils ielā 75-6A, Rīgā, noteikta līdz 07.03.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Daugavgrīvas iela 55-16

20,40

EUR 6100,00

EUR 300,00

EUR 610,00

EUR 100,00

12.03.2018. plkst.14:00

Pieteikšanās uz objektu Daugavgrīvas ielā 55-16, Rīgā, noteikta līdz 07.03.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ezera iela 5-6

30,00

EUR 9900,00

EUR 300,00

EUR 990,00

EUR 140,00

13.03.2018. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Ezera ielā 5-6, Rīgā, noteikta līdz 07.03.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Jāņogu iela 16-5

30,20

EUR 4800,00

EUR 300,00

EUR 480,00

EUR 80,00

13.03.2018. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Jāņogu ielā 16-5, Rīgā, noteikta līdz 07.03.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Kalna iela 64-5

19,00

EUR 6500,00

EUR 300,00

EUR 650,00

EUR 100,00

13.03.2018. plkst.11:00

Pieteikšanās uz objektu Kalna ielā 64-5, Rīgā, noteikta līdz 07.03.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Liepājas iela 37-4

21,00

EUR 8200,00

EUR 300,00

EUR 820,00

EUR 140,00

13.03.2018. plkst.11:30

Pieteikšanās uz objektu Liepājas ielā 37-4, Rīgā, noteikta līdz 07.03.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Lubānas iela 17-12

22,90

EUR 7300,00

EUR 300,00

EUR 730,00

EUR 100,00

13.03.2018. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Lubānas ielā 17-12, Rīgā, noteikta līdz 07.03.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Struteles iela 4-4

18,00

EUR 9600,00

EUR 300,00

EUR 960,00

EUR 140,00

13.03.2018. plkst.13:30

Pieteikšanās uz objektu Struteles ielā 4-4, Rīgā, noteikta līdz 07.03.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Lubānas iela 45-18

11,20

EUR 7600,00

EUR 300,00

EUR 760,00

EUR 140,00

13.03.2018. plkst.14:00

Pieteikšanās uz objektu Lubānas ielā 45-18, Rīgā, noteikta līdz 07.03.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Daugavpils iela 48-76A

21,20

EUR 5000,00

EUR 300,00

EUR 500,00

EUR 80,00

13.03.2018. plkst.14:30

Pieteikšanās uz objektu Daugavpils ielā 48-76A, Rīgā, noteikta līdz 07.03.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Meldru iela 10-74

10,70

EUR 8500,00

EUR 300,00

EUR 850,00

EUR 140,00

14.03.2018. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Meldru ielā 10-74, Rīgā, noteikta līdz 07.03.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Mūrnieku iela 14-9

19,90

EUR 18900,00

EUR 300,00

EUR 1890,00

EUR 350,00

14.03.2018. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Mūrnieku ielā 14-9, Rīgā, noteikta līdz 07.03.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Piebalgas iela 10A-31

24,40

EUR 15300,00

EUR 300,00

EUR 1530,00

EUR 350,00

14.03.2018. plkst.11:00

Pieteikšanās uz objektu Piebalgas ielā 10A-31, Rīgā, noteikta līdz 07.03.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Sīmaņa iela 16-37

16,40

EUR 6900,00

EUR 300,00

EUR 690,00

EUR 100,00

14.03.2018. plkst.11:30

Pieteikšanās uz objektu Sīmaņa ielā 16-37, Rīgā, noteikta līdz 07.03.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Stirnu iela 22-64

37,40

EUR 20500,00

EUR 500,00

EUR 2050,00

EUR 350,00

14.03.2018. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Stirnu ielā 22-64, Rīgā, noteikta līdz 07.03.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Stopiņu iela 2-27

24,10

EUR 13500,00

EUR 300,00

EUR 1350,00

EUR 350,00

14.03.2018. plkst.13:30

Pieteikšanās uz objektu Stopiņu ielā 2-27, Rīgā, noteikta līdz 07.03.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Stopiņu iela 2-29

28,70

EUR 15900,00

EUR 300,00

EUR 1590,00

EUR 350,00

14.03.2018. plkst.14:00

Pieteikšanās uz objektu Stopiņu ielā 2-29, Rīgā, noteikta līdz 07.03.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ūnijas iela 34-12

39,20

EUR 10400,00

EUR 300,00

EUR 1040,00

EUR 350,00

15.03.2018. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Ūnijas ielā 34-12, Rīgā, noteikta līdz 07.03.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ūnijas iela 34-21

30,90

EUR 9200,00

EUR 300,00

EUR 920,00

EUR 140,00

15.03.2018. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Ūnijas ielā 34-21, Rīgā, noteikta līdz 07.03.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Vienības gatve 70A-9

Vienības gatve 70A-10

22,30

 

26,70

EUR 17600,00

EUR 600,00

EUR 1760,00

EUR 350,00

15.03.2018. plkst.11:00

Pieteikšanās uz objektu Vienības gatvē 70A-9, Rīgā, un Vienības gatvē 70A-10, Rīgā, noteikta līdz 07.03.2018. plkst.l5:00.

 

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles dalībniekiem savus rakstiskos piedāvājumus, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot objekta adresi) jāiesniedz Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, līdz norādītajai objekta izsoles dienai un stundai.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt šīs lapas augšdaļā esošajā saitē, vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

 

 

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina

neizīrētus dzīvokļus:

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Melnsila iela 9-18

24,40

EUR 13500,00

EUR 300,00

EUR 1350,00

EUR 350,00

15.03.2018. plkst.11:30

Pieteikšanās uz objektu Melnsila ielā 9-18, Rīgā, noteikta līdz 07.03.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ojāra Vācieša iela 12-5

36,60

EUR 9000,00

EUR 300,00

EUR 900,00

EUR 140,00

15.03.2018. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Ojāra Vācieša ielā 12-5, Rīgā, noteikta līdz 07.03.2018. plkst.l5:00.

 

 

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina

neapdzīvojamās telpas:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Paula Lejiņa iela 5-29A

300,10

EUR 38000,00

EUR 500,00

EUR 3800,00

EUR 350,00

15.03.2018. plkst.13:30

Pieteikšanās uz objektu Paula Lejiņa ielā 5-29A, Rīgā, noteikta līdz 07.03.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Tallinas iela 41/43-49A

19,90

EUR 12000,00

EUR 300,00

EUR 1200,00

EUR 350,00

15.03.2018. plkst.14:00

Pieteikšanās uz objektu Tallinas ielā 41/43-49A, Rīgā, noteikta līdz 07.03.2018. plkst.l5:00.

 

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt šīs lapas augšdaļā esošajā saitē, vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

RDzMPK, tālr. 67012639, e-pasts: dzivoklis@rdzmpk.lv