IZSOLES

is_single_pixel_gif.gif (43 bytes)

 

 

 


 

 
Pieteikuma veidlapa fiziskai personai  |  Pieteikuma veidlapa juridiskai personai 
 
Fiziskas personas pirmpirkuma pieteikums  |   Iesniegums atmaksai

Piedāvājums (veidlapa)


 

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina

neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Augusta Dombrovska iela 7-5

24,20

EUR 6500,00

EUR 300,00

EUR 650,00

EUR 100,00

19.09.2017. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Augusta Dombrovska ielā 7-5, Rīgā, noteikta līdz 14.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Augusta Dombrovska iela 11-55

13,20

EUR

8000,00

EUR

300,00

EUR

800,00

EUR

140,00

19.09.2017. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Augusta Dombrovska ielā 11-55, Rīgā, noteikta līdz 14.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Artilērijas iela 66-8

23,70

EUR 24500,00

EUR 500,00

EUR 2450,00

EUR 350,00

19.09.2017. plkst.11:00

Pieteikšanās uz objektu Artilērijas ielā 66-8, Rīgā, noteikta līdz 14.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Daugavgrīvas šoseja 1C-5

37,50

EUR 10500,00

EUR 300,00

EUR 1050,00

EUR 350,00

19.09.2017. plkst.11:30

Pieteikšanās uz objektu Daugavgrīvas šosejā 1C-5, Rīgā, noteikta līdz 14.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Dīķa iela 24A-7

34,70

EUR 6800,00

EUR 300,00

EUR 680,00

EUR 100,00

19.09.2017. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Dīķa ielā 24A-7, Rīgā, noteikta līdz 14.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ernestīnes iela 13-4

23,50

EUR 10700,00

EUR 300,00

EUR 1070,00

EUR 350,00

20.09.2017. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Ernestīnes ielā 13-4, Rīgā, noteikta līdz 14.09.2017. plkst.l5:00.

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ezera iela 5A-8

29,00

EUR 10500,00

EUR 300,00

EUR 1050,00

EUR 350,00

20.09.2017. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Ezera ielā 5A-8, Rīgā, noteikta līdz 14.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ezera iela 21-31

15,00

EUR 12000,00

EUR 300,00

EUR 1200,00

EUR 350,00

20.09.2017. plkst.11:00

Pieteikšanās uz objektu Ezera ielā 21-31, Rīgā, noteikta līdz 14.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Katoļu iela 2-7

26,30

EUR 15400,00

EUR 300,00

EUR 1540,00

EUR 350,00

20.09.2017. plkst.11:30

Pieteikšanās uz objektu Katoļu ielā 2-7, Rīgā, noteikta līdz 14.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Maskavas iela 137-2A

38,70

EUR 15900,00

EUR 300,00

EUR 1590,00

EUR 350,00

20.09.2017. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Maskavas ielā 137-2A, Rīgā, noteikta līdz 14.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ormaņu iela 6A-4

34,10

EUR 31900,00

EUR 500,00

EUR 3190,00

EUR 350,00

20.09.2017. plkst.13:30

Pieteikšanās uz objektu Ormaņu ielā 6A-4, Rīgā, noteikta līdz 14.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Zvīņu iela 1-13

43,60

EUR 12700,00

EUR 300,00

EUR 1270,00

EUR 350,00

20.09.2017. plkst.14:00

Pieteikšanās uz objektu Zvīņu ielā 1-13, Rīgā, noteikta līdz 14.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Slimnīcas iela 1-9

45,10

EUR 36000,00

EUR 500,00

EUR 3600,00

EUR 350,00

21.09.2017. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Slimnīcas ielā 1-9, Rīgā, noteikta līdz 14.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Slimnīcas iela 1-10

35,40

EUR 22000,00

EUR 500,00

EUR 2200,00

EUR 350,00

21.09.2017. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Slimnīcas ielā 1-10, Rīgā, noteikta līdz 14.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Stirnu iela 16-11

37,40

EUR 22500,00

EUR 500,00

EUR 2250,00

EUR 350,00

21.09.2017. plkst.11:00

Pieteikšanās uz objektu Stirnu ielā 16-11, Rīgā, noteikta līdz 14.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Stirnu iela 16-74

38,30

EUR 22500,00

EUR 500,00

EUR 2250,00

EUR 350,00

21.09.2017. plkst.11:30

Pieteikšanās uz objektu Stirnu ielā 16-74, Rīgā, noteikta līdz 14.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Stirnu iela 16-107

38,20

EUR 22500,00

EUR 500,00

EUR 2250,00

EUR 350,00

21.09.2017. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Stirnu ielā 16-107, Rīgā, noteikta līdz 14.09.2017. plkst.l5:00.

 

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles dalībniekiem savus rakstiskos piedāvājumus, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot objekta adresi) jāiesniedz Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, līdz norādītajai objekta izsoles dienai un stundai.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt šīs lapas augšdaļā esošajā saitē, vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

Izsole

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina

neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Alauksta iela 17-10

26,00

EUR 12690,00

EUR 300,00

EUR 1269,00

EUR 350,00

25.09.2017. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Alauksta ielā 17-10, Rīgā, noteikta līdz 21.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Cēsu iela 13-30

24,00

EUR

9900,00

EUR

300,00

EUR

990,00

EUR

140,00

25.09.2017. plkst.13:20

Pieteikšanās uz objektu Cēsu ielā 13-30, Rīgā, noteikta līdz 21.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Gaigalas iela 13-24

27,20

EUR 7200,00

EUR 300,00

EUR 720,00

EUR 100,00

25.09.2017. plkst.13:40

Pieteikšanās uz objektu Gaigalas ielā 13-24, Rīgā, noteikta līdz 21.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Jaunciema gatve 159-12

27,60

EUR 9270,00

EUR 300,00

EUR 927,00

EUR 140,00

25.09.2017. plkst.14:00

Pieteikšanās uz objektu Jaunciema gatvē 159-12, Rīgā, noteikta līdz 21.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Pērnavas iela 37A-33

23,80

EUR 17550,00

EUR 500,00

EUR 1755,00

EUR 350,00

26.09.2017. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Pērnavas ielā 37A-33, Rīgā, noteikta līdz 21.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Pirts iela 9-8

50,20

EUR 35500,00

EUR 500,00

EUR 3550,00

EUR 350,00

26.09.2017. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Pirts ielā 9-8, Rīgā, noteikta līdz 21.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Priežu iela 14B-70

20,20

EUR 7650,00

EUR 300,00

EUR 765,00

EUR 140,00

26.09.2017. plkst.11:00

Pieteikšanās uz objektu Priežu ielā 14B-70, Rīgā, noteikta līdz 21.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Rītupes iela 16-5

20,60

EUR 7500,00

EUR 300,00

EUR 750,00

EUR 100,00

26.09.2017. plkst.11:30

Pieteikšanās uz objektu Rītupes ielā 16-5, Rīgā, noteikta līdz 21.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Stabu iela 83/85-21

22,20

EUR 26000,00

EUR 500,00

EUR 2600,00

EUR 350,00

26.09.2017. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Stabu ielā 83/85-21, Rīgā, noteikta līdz 21.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Strazdu iela 2-8

35,60

EUR 15750,00

EUR 300,00

EUR 1575,00

EUR 350,00

27.09.2017. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Strazdu ielā 2-8, Rīgā, noteikta līdz 21.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Talsu iela 5A-7

36,80

EUR 32300,00

EUR 500,00

EUR 3230,00

EUR 350,00

27.09.2017. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Talsu ielā 5A-7, Rīgā, noteikta līdz 21.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Talsu iela 5A-8

33,40

EUR 30300,00

EUR 500,00

EUR 3030,00

EUR 350,00

27.09.2017. plkst.11:00

Pieteikšanās uz objektu Talsu ielā 5A-8, Rīgā, noteikta līdz 21.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Tipogrāfijas iela 2-7

20,50

 

EUR 8100,00

EUR 300,00

EUR 810,00

EUR 140,00

27.09.2017. plkst.11:30

Pieteikšanās uz objektu Tipogrāfijas ielā 2-7, Rīgā, noteikta līdz 21.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Viļānu iela 1-8

26,30

EUR 10700,00

EUR 300,00

EUR 1070,00

EUR 350,00

27.09.2017. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Viļānu ielā 1-8, Rīgā, noteikta līdz 21.09.2017. plkst.l5:00.

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina

neapdzīvojamo telpu:

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Tallinas iela 41/43-49A

19,90

EUR 15600,00

EUR 300,00

EUR 1560,00

EUR 350,00

27.09.2017. plkst.13:30

Pieteikšanās uz objektu Tallinas ielā 41/43-49A, Rīgā, noteikta līdz 21.09.2017. plkst.l5:00.

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina

neizīrētus dzīvokļus:

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

 

Augļu 1A-1,

 

Augļu 1A-1A,

 

Augļu 1A-2,

 

Augļu 1A-4,

 

Augļu 1A-5,

 

Augļu 1A-6,

 

Augļu 1A-7,

 

Augļu 1A-8,

 

22,90

 

22,90

 

23,60

 

23,60

 

23,50

 

23,50

 

23,20

 

23,00

 

EUR 46800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR

500,00

 

EUR

4680,00

 

EUR

350,00

 

27.09.2017. plkst.14:00

Pieteikšanās uz objektu Augļu ielā 1A-1, Rīgā, Augļu ielā 1A-1A, Rīgā, Augļu ielā 1A-2, Rīgā, Augļu ielā 1A-4, Rīgā, Augļu ielā 1A-5, Rīgā, Augļu ielā 1A-6, Rīgā, Augļu ielā 1A-7, Rīgā, Augļu ielā 1A-8, Rīgā, noteikta līdz 21.09.2017. plkst.l5:00.

 

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles dalībniekiem savus rakstiskos piedāvājumus, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot objekta adresi) jāiesniedz Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, līdz norādītajai objekta izsoles dienai un stundai.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt šīs lapas augšdaļā esošajā saitē, vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina

neizīrētus dzīvokļus:

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Čiekurkalna 4.šķērslīnija 20-3

23,00

EUR 8700,00

EUR 300,00

EUR 870,00

EUR 140,00

28.09.2017. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Čiekurkalna 4.šķērslīnijā 20-3, Rīgā, noteikta līdz 21.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Gaileņu iela 2-1

31,10

EUR 5800,00

EUR 300,00

EUR 580,00

EUR 100,00

28.09.2017. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Gaileņu ielā 2-1, Rīgā, noteikta līdz 21.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Dārza iela 1-8

14,00

EUR 4900,00

EUR 300,00

EUR 490,00

EUR 80,00

28.09.2017. plkst.11:00

Pieteikšanās uz objektu Dārza ielā 1-8, Rīgā, noteikta līdz 21.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Laboratorijas iela 22-6

30,20

EUR 15000,00

EUR 300,00

EUR 1500,00

EUR 350,00

28.09.2017. plkst.11:30

Pieteikšanās uz objektu Laboratorijas ielā 22-6, Rīgā, noteikta līdz 21.09.2017. plkst.l5:00.

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar lejupejošu soli atsavina

neizīrētu viendzīvokļa dzīvojamo māju:

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Stagaru iela 5

49,30

EUR 45000,00

EUR 500,00

EUR 4500,00

EUR 350,00

28.09.2017. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Stagaru ielā 5, Rīgā, noteikta līdz 21.09.2017. plkst.l5:00.

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar lejupejošu soli atsavina

nekustamo īpašumu:

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Vecāķu prospekts 197

57,10

EUR 140000,00

EUR 500,00

EUR 14000,00

EUR 350,00

28.09.2017. plkst.13:30

Pieteikšanās uz objektu Vecāķu prospektā 197, Rīgā, noteikta līdz 21.09.2017. plkst.l5:00.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt šīs lapas augšdaļā esošajā saitē, vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

 

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Hospitāļu iela 33-32A

29,70

EUR 32000,00

EUR 500,00

EUR 3200,00

EUR 350,00

03.10.2017. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Hospitāļu ielā 33-32A, Rīgā, noteikta līdz 28.09.2017. plkst.l5:00.

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Suntažu iela 4-4

27,20

EUR 27500,00

EUR 500,00

EUR 2750,00

EUR 350,00

03.10.2017. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Suntažu ielā 4-4, Rīgā, noteikta līdz 28.09.2017. plkst.l5:00.

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Zaļenieku iela 20-7

26,90

EUR 5800,00

EUR 300,00

EUR 580,00

EUR 100,00

03.10.2017. plkst.11:00

Pieteikšanās uz objektu Zaļenieku ielā 20-7, Rīgā, noteikta līdz 28.09.2017. plkst.l5:00.

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

 

 

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina

neapdzīvojamās telpas:

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Krāsotāju iela 30A-1

41,20

EUR 6500,00

EUR 300,00

EUR 650,00

EUR 100,00

03.10.2017. plkst.11:30

Pieteikšanās uz objektu Krāsotāju ielā 30A-1, Rīgā, noteikta līdz 28.09.2017. plkst.l5:00.

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Krāsotāju iela 30A-2

71,60

EUR 11300,00

EUR 300,00

EUR 1130,00

EUR 350,00

03.10.2017. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Krāsotāju ielā 30A-2, Rīgā, noteikta līdz 28.09.2017. plkst.l5:00.

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

 

 

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Bruņinieku iela 147-7

59,30

EUR

41500,00

EUR

500,00

EUR

4150,00

EUR

350,00

04.10.2017. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Bruņinieku ielā 147-7, Rīgā, noteikta līdz 28.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Brūžu iela 1A-3

40,60

EUR 9990,00

EUR 300,00

EUR 999,00

EUR 140,00

04.10.2017. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Brūžu ielā 1A-3, Rīgā, noteikta līdz 28.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Dzērbenes iela 1-8

48,60

EUR 28350,00

EUR 500,00

EUR 2835,00

EUR 350,00

04.10.2017. plkst.11:00

Pieteikšanās uz objektu Dzērbenes ielā 1-8, Rīgā, noteikta līdz 28.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Dzirnavu iela 171-2

29,00

EUR 17550,00

EUR 500,00

EUR 1755,00

EUR 350,00

04.10.2017. plkst.11:30

Pieteikšanās uz objektu Dzirnavu ielā 171-2, Rīgā, noteikta līdz 28.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Gardenes iela 4-31

13,80

EUR 5670,00

EUR 300,00

EUR 567,00

EUR 100,00

04.10.2017. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Gardenes ielā 4-31, Rīgā, noteikta līdz 28.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ģimnastikas iela 19-5

49,80

EUR 16470,00

EUR 300,00

EUR 1647,00

EUR 350,00

04.10.2017. plkst.13:30

Pieteikšanās uz objektu Ģimnastikas ielā 19-5, Rīgā, noteikta līdz 28.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Hāpsalas iela 21-15

26,20

EUR 11520,00

EUR 300,00

EUR 1152,00

EUR 350,00

04.10.2017. plkst.14:00

Pieteikšanās uz objektu Hāpsalas ielā 21-15, Rīgā, noteikta līdz 28.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ieroču iela 6-3

31,90

EUR 13500,00

EUR 300,00

EUR 1350,00

EUR 350,00

05.10.2017. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Ieroču ielā 6-3, Rīgā, noteikta līdz 28.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Lāčplēša iela 129A-3

26,80

EUR 16650,00

EUR 500,00

EUR 1665,00

EUR 350,00

05.10.2017. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Lāčplēša ielā 129A-3, Rīgā, noteikta līdz 28.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Matīsa iela 52A-13

23,30

EUR 16500,00

EUR 500,00

EUR 1650,00

EUR 350,00

05.10.2017. plkst.11:00

Pieteikšanās uz objektu Matīsa ielā 52A-13, Rīgā, noteikta līdz 28.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Melnsila iela 9-18

24,40

EUR 13950,00

EUR 300,00

EUR 1395,00

EUR 350,00

05.10.2017. plkst.11:30

Pieteikšanās uz objektu Melnsila ielā 9-18, Rīgā, noteikta līdz 28.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Stirnu iela 16-8

36,50

EUR 20250,00

EUR 300,00

EUR 2025,00

EUR 350,00

05.10.2017. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Stirnu ielā 16-8, Rīgā, noteikta līdz 28.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ojāra Vācieša iela 12-5

36,60

EUR 10710,00

EUR 300,00

EUR 1071,00

EUR 350,00

05.10.2017. plkst.13:30

Pieteikšanās uz objektu Ojāra Vācieša ielā 12-5, Rīgā, noteikta līdz 28.09.2017. plkst.l5:00.

 

 

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina

neapdzīvojamo telpu (istabu):

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Hāpsalas iela 5-84

18,20

EUR 5500,00

EUR 300,00

EUR 550,00

EUR 100,00

05.10.2017. plkst.14:00

Pieteikšanās uz objektu Hāpsalas ielā 5-84, Rīgā, noteikta līdz 28.09.2017. plkst.l5:00.

 

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles dalībniekiem savus rakstiskos piedāvājumus, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot objekta adresi) jāiesniedz Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, līdz norādītajai objekta izsoles dienai un stundai.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt šīs lapas augšdaļā esošajā saitē, vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

 

 

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Kuldīgas iela 45A-10

30,50

EUR 9000,00

EUR 300,00

EUR 900,00

EUR 140,00

09.10.2017. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Kuldīgas ielā 45A-10, Rīgā, noteikta līdz 28.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Lēdurgas iela 10-19A

40,80

EUR 10500,00

EUR 300,00

EUR 1050,00

EUR 350,00

09.10.2017. plkst.13:20

Pieteikšanās uz objektu Lēdurgas ielā 10-19A, Rīgā, noteikta līdz 28.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Limbažu iela 1-19

35,20

EUR 9000,00

EUR 300,00

EUR 900,00

EUR 140,00

09.10.2017. plkst.13:40

Pieteikšanās uz objektu Limbažu ielā 1-19, Rīgā, noteikta līdz 28.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Miglas iela 1B-8

33,80

EUR 7800,00

EUR 300,00

EUR 780,00

EUR 140,00

09.10.2017. plkst.14:00

Pieteikšanās uz objektu Miglas ielā 1B-8, Rīgā, noteikta līdz 28.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Sarkandaugavas iela 33-3

36,20

EUR 9000,00

EUR 300,00

EUR 900,00

EUR 140,00

10.10.2017. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Sarkandaugavas ielā 33-3, Rīgā, noteikta līdz 28.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Sarkandaugavas iela 33-5

63,10

EUR 15000,00

EUR 300,00

EUR 1500,00

EUR 350,00

10.10.2017. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Sarkandaugavas ielā 33-5, Rīgā, noteikta līdz 28.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Stirnu iela 16-42

37,80

EUR 19000,00

EUR 300,00

EUR 1900,00

EUR 350,00

10.10.2017. plkst.11:00

Pieteikšanās uz objektu Stirnu ielā 16-42, Rīgā, noteikta līdz 28.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Stirnu iela 16-91

38,40

EUR 19000,00

EUR 300,00

EUR 1900,00

EUR 350,00

10.10.2017. plkst.11:30

Pieteikšanās uz objektu Stirnu ielā 16-91, Rīgā, noteikta līdz 28.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Stirnu iela 16-100

39,30

EUR 19000,00

EUR 300,00

EUR 1900,00

EUR 350,00

10.10.2017. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Stirnu ielā 16-100, Rīgā, noteikta līdz 28.09.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Viļņas iela 9-5

29,70

EUR 4500,00

EUR 300,00

EUR 450,00

EUR 80,00

10.10.2017. plkst.13:30

Pieteikšanās uz objektu Viļņas ielā 9-5, Rīgā, noteikta līdz 28.09.2017. plkst.l5:00.

 

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt šīs lapas augšdaļā esošajā saitē, vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

 

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Akmeņu iela 15-35

53,70

EUR 51500,00

EUR 500,00

EUR 5150,00

EUR 350,00

16.10.2017. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Akmeņu ielā 15-35, Rīgā, noteikta līdz 10.10.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ceļinieku iela 12-6

23,40

EUR 11000,00

EUR 300,00

EUR 1100,00

EUR 350,00

16.10.2017. plkst.13:20

Pieteikšanās uz objektu Ceļinieku ielā 12-6, Rīgā, noteikta līdz 10.10.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ceļinieku iela 12-35

13,90

EUR 6800,00

EUR 300,00

EUR 680,00

EUR 100,00

16.10.2017. plkst.13:40

Pieteikšanās uz objektu Ceļinieku ielā 12-35, Rīgā, noteikta līdz 10.10.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Emmas iela 14-56

12,60

EUR 5500,00

EUR 300,00

EUR 550,00

EUR 100,00

16.10.2017. plkst.14:00

Pieteikšanās uz objektu Emmas ielā 14-56, Rīgā, noteikta līdz 10.10.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Jelgavas iela 22-11

29,60

EUR 21000,00

EUR 500,00

EUR 2100,00

EUR 350,00

17.10.2017. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Jelgavas ielā 22-11, Rīgā, noteikta līdz 10.10.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Lilijas iela 13-2

49,60

EUR

29000,00

EUR

500,00

EUR

2900,00

EUR

350,00

17.10.2017. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Lilijas ielā 13-2, Rīgā, noteikta līdz 10.10.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Matīsa iela 82-4

41,70

EUR 27000,00

EUR 500,00

EUR 2700,00

EUR 350,00

17.10.2017. plkst.11:00

Pieteikšanās uz objektu Matīsa ielā 82-4, Rīgā, noteikta līdz 10.10.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Mazā Matīsa iela 3-127

43,80

EUR 2600,00

EUR 200,00

EUR 260,00

EUR 80,00

17.10.2017. plkst.11:30

Pieteikšanās uz objektu Mazajā Matīsa ielā 3-127, Rīgā, noteikta līdz 10.10.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Mūrnieku iela 14-5

19,60

EUR 17500,00

EUR 300,00

EUR 1750,00

EUR 350,00

17.10.2017. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Mūrnieku ielā 14-5, Rīgā, noteikta līdz 10.10.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Priežu iela 6-7

22,40

EUR 10500,00

EUR 300,00

EUR 1050,00

EUR 350,00

18.10.2017. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Priežu ielā 6-7, Rīgā, noteikta līdz 10.10.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Sīmaņa iela 9A-20

36,80

EUR 4600,00

EUR 300,00

EUR 460,00

EUR 80,00

18.10.2017. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Sīmaņa ielā 9A-20, Rīgā, noteikta līdz 10.10.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Slokas iela 88-3

17,50

EUR 6900,00

EUR 300,00

EUR 690,00

EUR 100,00

18.10.2017. plkst.11:00

Pieteikšanās uz objektu Slokas ielā 88-3, Rīgā, noteikta līdz 10.10.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Tvaika iela 22-7

23,30

EUR 10300,00

EUR 300,00

EUR 1030,00

EUR 350,00

18.10.2017. plkst.11:30

Pieteikšanās uz objektu Tvaika ielā 22-7, Rīgā, noteikta līdz 10.10.2017. plkst.l5:00.

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Balvu iela 3-40

19,30

EUR 11000,00

EUR 300,00

EUR 1100,00

EUR 350,00

18.10.2017. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Balvu ielā 3-40, Rīgā, noteikta līdz 10.10.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Mazā Piena iela 4-5/6

58,00

EUR 10200,00

EUR 300,00

EUR 1020,00

EUR 350,00

18.10.2017. plkst.13:30

Pieteikšanās uz objektu Mazajā Piena ielā 4-5/6, Rīgā, noteikta līdz 10.10.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Nometņu iela 25-4

23,10

EUR 9000,00

EUR 300,00

EUR 900,00

EUR 140,00

19.10.2017. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Nometņu ielā 25-4, Rīgā, noteikta līdz 10.10.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Pērnavas iela 39-56

18,60

EUR 13500,00

EUR 300,00

EUR 1350,00

EUR 350,00

19.10.2017. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Pērnavas ielā 39-56, Rīgā, noteikta līdz 10.10.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Strazdu iela 2-9

26,20

EUR 10500,00

EUR 300,00

EUR 1050,00

EUR 350,00

19.10.2017. plkst.11:00

Pieteikšanās uz objektu Strazdu ielā 2-9, Rīgā, noteikta līdz 10.10.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Mazā Bauskas iela 30-1

18,00

EUR 9900,00

EUR 300,00

EUR 990,00

EUR 140,00

19.10.2017. plkst.11:30

Pieteikšanās uz objektu Mazajā Bauskas ielā 30-1, Rīgā, noteikta līdz 10.10.2017. plkst.l5:00.

 

 

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina

neapdzīvojamās telpas:

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Aleksandra Grīna bulvāris 15 k-2-2

18,10

EUR 4700,00

EUR 300,00

EUR 470,00

EUR 80,00

19.10.2017. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Aleksandra Grīna bulvārī 15 k-2-2, Rīgā, noteikta līdz 10.10.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Brīvības iela 152-20B

168,50

EUR 315750,00

EUR 1000,00

EUR 31575,00

EUR 350,00

19.10.2017. plkst.13:30

Pieteikšanās uz objektu Brīvības ielā 152-20B, Rīgā, noteikta līdz 10.10.2017. plkst.l5:00.

 

 

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina

neizīrētu neapdzīvojamo telpu (istabu):

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Hāpsalas iela 5-82

17,70

EUR 4950,00

EUR 300,00

EUR 495,00

EUR 80,00

24.10.2017. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Hāpsalas ielā 5-82, Rīgā, noteikta līdz 10.10.2017. plkst.l5:00.

 

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles dalībniekiem savus rakstiskos piedāvājumus, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot objekta adresi) jāiesniedz Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, līdz norādītajai objekta izsoles dienai un stundai.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt šīs lapas augšdaļā esošajā saitē, vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

 

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina

neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Rencēnu iela 12-1

Rencēnu iela 12-2

Rencēnu iela 12-3

Rencēnu iela 12-4

Rencēnu iela 12-8

Rencēnu iela 12-10

Rencēnu iela 12-11

Rencēnu iela 12-1A

11,80

11,30

15,80

15,90

50,00

33,90

 

30,10

 

25,00

 

EUR 37800,00

EUR 1500,00

EUR 3780,00

EUR 350,00

24.10.2017. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Rencēnu ielā 12-1, Rīgā, Rencēnu ielā 12-2, Rīgā, Rencēnu ielā 12-3, Rīgā, Rencēnu ielā 12-4, Rīgā, Rencēnu ielā 12-8, Rīgā, Rencēnu ielā 12-10, Rīgā, Rencēnu ielā 12-11, Rīgā, Rencēnu ielā 12-1A, Rīgā, noteikta līdz 10.10.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ezera iela 23 k-2-20

25,60

EUR 1200,00

EUR 100,00

EUR 120,00

EUR 50,00

24.10.2017. plkst.11:00

Pieteikšanās uz objektu Ezera ielā 23 k-2-20, Rīgā, noteikta līdz 10.10.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Lēdurgas iela 10-6

18,20

EUR 6200,00

EUR 300,00

EUR 620,00

EUR 100,00

24.10.2017. plkst.11:30

Pieteikšanās uz objektu Lēdurgas ielā 10-6, Rīgā, noteikta līdz 10.10.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Viļānu iela 1-6

35,90

EUR 13500,00

EUR 300,00

EUR 1350,00

EUR 350,00

24.10.2017. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Viļānu iela 1-6, Rīgā, noteikta līdz 10.10.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Čiekurkalna 2.līnija 28-5

20,40

EUR 6800,00

EUR 300,00

EUR 680,00

EUR 100,00

25.10.2017. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Čiekurkalna 2.līnija 28-5, Rīgā, noteikta līdz 10.10.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ģertrūdes iela 76-16A

59,10

EUR 58000,00

EUR 500,00

EUR 5800,00

EUR 350,00

25.10.2017. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Ģertrūdes ielā 76-16A, Rīgā, noteikta līdz 10.10.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Jaunciema gatve 163-11

50,40

EUR 8800,00

EUR 300,00

EUR 880,00

EUR 140,00

25.10.2017. plkst.11:00

Pieteikšanās uz objektu Jaunciema gatvē 163-11, Rīgā, noteikta līdz 10.10.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Jaunciema gatve 167-14

19,20

EUR 2500,00

EUR 100,00

EUR 250,00

EUR 50,00

25.10.2017. plkst.11:30

Pieteikšanās uz objektu Jaunciema gatvē 167-14, Rīgā, noteikta līdz 10.10.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Mazā Bauskas iela 30-9

21,50

EUR 6900,00

EUR 300,00

EUR 690,00

EUR 100,00

25.10.2017. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Mazajā Bauskas ielā 30-9, Rīgā, noteikta līdz 10.10.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Saldus iela 10-4

21,90

EUR 6500,00

EUR 300,00

EUR 650,00

EUR 100,00

25.10.2017. plkst.13:30

Pieteikšanās uz objektu Saldus ielā 10-4, Rīgā, noteikta līdz 10.10.2017. plkst.l5:00.

 

 

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina

neapdzīvojamās telpas:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Krāsotāju iela 31

111,70

EUR 18500,00

EUR 500,00

EUR 1850,00

EUR 350,00

26.10.2017. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Krāsotāju ielā 31, Rīgā, noteikta līdz 10.10.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Dzirciema iela 52 k-2-68

362,20

EUR 220000,00

EUR 1000,00

EUR 22000,00

EUR 350,00

26.10.2017. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Dzirciema ielā 52 k-2-68, Rīgā, noteikta līdz 10.10.2017. plkst.l5:00.

 

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt šīs lapas augšdaļā esošajā saitē, vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

 

RDzMPK, tālr. 67012639, e-pasts: dzivoklis@rdzmpk.lv