Lēmumi par tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu


  1. Lēmums par dzīvojamai mājai Čiekurkalna 1.līnijā 23A, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala tematiskā plānojuma apstiprināšanu. Tematiskais plānojums

    /Ar lēmumu un tam pievienotajiem dokumentiem var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv/

RDzMPK, tālr. 67012689, e-pasts: dzivoklis@rdzmpk.lv