Lēmumi par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas uzsākšanu/ pārskatīšanas uzsākšanas atteikumu


RDzMPK, tālr. 67012689, e-pasts: dzivoklis@rdzmpk.lv