Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas plānotais iepirkuma plāns 2017.gadam

(apstiprināts ar 20.02.2017. Komisijas priekšsēdētāja p.i. rīkojumu Nr.57-r) ar grozījumiem 13.03.2017. Komisijas priekšsēdētājas rīkojums Nr.75-r

Nr.

Nosaukums

Iepirkuma metode

Izpildes termiņš

1.

Zemes robežu plānu izgatavošana

Publisko iepirkumu likuma 9.pants.

2017.gada 2-4. ceturksnis

2.

Nekustamo īpašumu vērtības noteikšana

Publisko iepirkumu likuma 8.2 pants.

2017.gada 1-2. ceturksnis

3.

Zemes robežu noteikšanas projekti

Publisko iepirkumu likuma 9.pants.

2017.gada 2-4. ceturksnis


Sagatavoja: Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks Normunds Beinarovičs Lejuplādēt Pretkorupcijas pasākumu plānu 2017.gadam šeit