Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas pakalpojumu apraksts saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu elektronisko kopkatalogu

Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšana
pieejams zem adreses: Atvērt sadaļu

Dzīvojamās mājas esošo izīrēto dzīvokļu un kopīpašumā (fiziskās vai juridiskās personas un Rīgas pilsētas pašvaldības) esošo dzīvokļu domājamo daļu atsavināšana
Garāža ir pašvaldības, atrodas uz neprivatizējamas zemes kopā ar privatizējamu dzīvojamo māju.
pieejams zem adreses: Atvērt sadaļu

Dzīvokļu un viendzīvokļa māju nodošana īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un nodošana īpašumā
Garāža ir pašvaldības īpašums, atrodas uz atsevišķa, pašvaldībai piederoša zemes gabala.
pieejams zem adreses: Atvērt sadaļu

Juridiskā konsultācija
pieejams zem adreses: Atvērt sadaļu

Neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu nodošana īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un nodošana īpašumā
pieejams zem adreses: Atvērt sadaļu

Vienošanās par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības
pieejams zem adreses: Atvērt sadaļu

Zemes nomas līgumu slēgšana
pieejams zem adreses: Atvērt sadaļu

Zemes pirkuma līgumu slēgšana
pieejams zem adreses: Atvērt sadaļu